טיפול בהתמכרות

התמכרות היא התנהגות מזיקה עליה חוזר האדם ללא יכולת להפסיקה .
מושא ההתמכרות שונה. התמכרויות מוכרות יותר הן ההתמכרות לסמים ולאלכוהול, מוכרות פחות, אך לא פחות קשות הן ההתמכרות להימורים, לקניות, אכילה כפיתית, ספורט, עבודה, מין או כל התנהגות אחרת בה האדם מאבד את היכולת לשלוט בתופעה הגורמת נזק לו ולמשפחתו.
כל תופעת התמכרות מתחילה כהרגל מהנה והמתמכר סבור כי ביכולתו להפסיקה כאשר ירצה בכך, ולכן אינו רואה את הבעיה. כאשר מבין את הקושי ורוצה לחדול מכך מגלה כי אינו יכול.

כל התמכרות היא התנהגות נורמטיבית, (להוציא סמים ) ואפילו מומלצת(ספורט, עבודה, מין), כאשר אינה הופכת להתנהגות קיצונית מזיקה. במצבים קיצוניים הצורך לחזור שוב ושוב על ההתנהגות הבעייתית, גורם נזק בכל הרמות. נזק בריאותי, נזק כספי ופגיעה ביחסים החברתיים או המשפחתיים.

בהתמכרות יש תגמול מידי הנובע מההתנהגות עצמה (לדוגמה: ההרגשה הטובה נגרמת מצריכת סם או שתיית יין). אך יש תגמול נוסף בפתרון קושי אחר. (לדוגמה: התחמקות מהתמודדות עם בעיה, תחושת ריקנות וחוסר ערך).
הטיפול מורכב משיחות פרטניות שמטרתן לעודד שליטה בהתנהגות וברור הקשיים הגורמים להתמכורת, מטיפול זוגי כאשר האדם מקיים קשר זוגי,קבוע ומשמעותי או טיפול משפחתי כאשר מדובר בצעיר החי עם משפחתו.

טלפון: 054-5729860