טיפול פרטני

טיפול פרטני מסייע לפונה לפתור שאלות או קשיים עימם מתמודד, והוא חש כי המוקד הוא בינו לבין עצמו.
הנושאים שונים ומגוונים. רגשות תסכול וכאב, תחושת מצוקה וחוסר סיפוק, מחשבה שהחיים אינם מתנהלים כשורה, חוסר שביעות רצון מהתחום המקצועי או מיחסים בין אישיים ותחומים רבים נוספים.

מטרת הטיפול הפרטני היא להקל על מצוקות שהפונה חש ואשר אין ביכולתו לפתור ללא עזרה.
הטיפול מתקיים בפגישות, שבועיות בדרך כלל, בין המטפל והפונה ללא נוכחות של אנשים נוספים. בשיחה שמנהל המטפל מבררים את מקור הקושי ומחפשים דרך להקל על ההרגשה.

מוקד השיחה משתנה ותלוי בנושא ובאדם ובדרך העדיפה עליו. ייתכן והדגש יהיה על התחום הרגשי, ייתכן והחלק הרציונלי יהיה במרכז, וייתכן והתחום הקונקרטי תיפקודי.

הטכניקות הטיפוליות רבות ומגוונות ויש צורך להתאים את דרך העבודה והסגנון לכל מטופל באופן אישי.
מספר הפגישות משתנה בהתאם לאופי הקושי. החל ממספר פגישות בודדות, ועד לתקופה ארוכה יותר.
בדרך כלל תדירות הפגישות פוחתת לקראת סוף הטיפול והסיום הוא הדרגתי עד אשר המטופל מרגיש כי השיג את מטרתו.

טלפון: 054-5729860